• PSEB 1
  • PSEB 2
  • PSEB 3
  • PSEB 4
  • PSEB 5
  • PSEB 6
  • PSEB 7
Latest Updates
ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਦੁਪਰਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ,ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 0172-5227423 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ |     ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ Duplicate Certificate ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਵਾਓਣ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ Application ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਚੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

Latest News

Array ( [0] => stdClass Object ( [title_en] => Regarding Digital Certificate [title_pb] => Regarding Digital Certificate [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Digitalcertificate-2020-21-01-240.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1579545000 [isNewEndDate] => 1582223400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1579545000 [lnews_end_date] => 1582223400 [date_created] => 1579586958 ) [1] => stdClass Object ( [title_en] => Revised Scheme of studies, marks distribution and Pass Formula for Matriculation, class 5th and class 8th from Academic Year 2019-2020 [title_pb] => ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2019-20 ਤੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕੁਲੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਵੀ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਪਾਸ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਸੋਧੀ ਸਕੀਮ ਆਫ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਅੰਕ ਵੰਡ [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/5thand8thPassformula-2020-20-01-44.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1579458600 [isNewEndDate] => 1582137000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1579458600 [lnews_end_date] => 1582137000 [date_created] => 1579499625 ) [2] => stdClass Object ( [title_en] => Tender ID 2019_DSE_42208_1 and Tender Reference Number PSEB/TBC/2019/1 ,Tender Date has been extended upto 20-01-2020 [title_pb] => Tender ID 2019_DSE_42208_1 and Tender Reference Number PSEB/TBC/2019/1 ,Tender Date has been extended upto 20-01-2020 [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/corrigendum-2020-17-01-108.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1579199400 [isNewEndDate] => 1581877800 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1579199400 [lnews_end_date] => 1581877800 [date_created] => 1579258021 ) [3] => stdClass Object ( [title_en] => Tender ID 2019_DSE_42208_1 and Tender Reference Number PSEB/TBC/2019/1 ,Tender Date has been extended upto 20-01-2020 [title_pb] => Tender ID 2019_DSE_42208_1 and Tender Reference Number PSEB/TBC/2019/1 ,Tender Date has been extended upto 20-01-2020 [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/corrigendum-20200117.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1579199400 [isNewEndDate] => 1580409000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1579199400 [lnews_end_date] => 1580409000 [date_created] => 1579255508 ) [4] => stdClass Object ( [title_en] => Revised Admit Card with New Roll Number for the PSTET 2018 (to be conducted on Dated 19 Jan 2020) [title_pb] => Revised Admit Card with New Roll Number for the PSTET 2018 (to be conducted on Dated 19 Jan 2020) [url] => http://pstet.net/ [is_new] => 1 [isNewDate] => 1579199400 [isNewEndDate] => 1580409000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1579199400 [lnews_end_date] => 1738261800 [date_created] => 1579241552 ) [5] => stdClass Object ( [title_en] => Conduct Book Regarding PSTET 2018 (19-Jan-2020) [title_pb] => Conduct Book Regarding PSTET 2018 (19-Jan-2020) [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Instruction-Conduct-Book-20200115.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1579026600 [isNewEndDate] => 1580409000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1579026600 [lnews_end_date] => 1580409000 [date_created] => 1579082272 ) [6] => stdClass Object ( [title_en] => Instruction to All Superintendent Regarding PSTET 2018 (19-Jan-2020) [title_pb] => Instruction to All Superintendent Regarding PSTET 2018 (19-Jan-2020) [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Instruction-All-supdent-20200115.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1579026600 [isNewEndDate] => 1580409000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1579026600 [lnews_end_date] => 1580409000 [date_created] => 1579082186 ) [7] => stdClass Object ( [title_en] => Schedule for accreditation session 2020-21 [title_pb] => ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਐਕਰੀਡਿਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/PressNoteOS-2020-15-01-442.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1579026600 [isNewEndDate] => 1581705000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1579026600 [lnews_end_date] => 1581705000 [date_created] => 1579082155 ) [8] => stdClass Object ( [title_en] => Instruction to All Principal Regarding PSTET 2018 (19-Jan-2020) [title_pb] => Instruction to All Principal Regarding PSTET 2018 (19-Jan-2020) [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Instruction-All-Principal-20200115.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1579026600 [isNewEndDate] => 1580409000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1579026600 [lnews_end_date] => 1580409000 [date_created] => 1579081861 ) [9] => stdClass Object ( [title_en] => Regarding extension of the registration for the schools having trade 'Plumbing' of the classes 9th and 11th under NSQF to 17 January, 2020 [title_pb] => ਐਨ ਐਸ ਕਿਉ ਐਫ ਅਪੀਲ 9ਵੀਂ ਅਤੇ 11ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ 'Plumbing' ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 17/01/2020 ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ। [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/RegardingextensionoftheregistrationfortheschoolshavingtradePlumbingoftheclasses9thand11thunderNSQFto17January2020.-2020-15-01-271.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1579026600 [isNewEndDate] => 1581705000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1579026600 [lnews_end_date] => 1581705000 [date_created] => 1579079300 ) [10] => stdClass Object ( [title_en] => Notification No.338 [title_pb] => Notification No.੩੩੮ [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Notificationno.338-2020-14-01-460.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1578940200 [isNewEndDate] => 1580409000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1578940200 [lnews_end_date] => 1580409000 [date_created] => 1578986724 ) [11] => stdClass Object ( [title_en] => Notification No.337 [title_pb] => Notification No.੩੩੭ [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Notificationno.337-2020-14-01-669.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1578940200 [isNewEndDate] => 1580409000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1578940200 [lnews_end_date] => 1580409000 [date_created] => 1578986457 ) [12] => stdClass Object ( [title_en] => Notification No.335 [title_pb] => Notification No.੩੩੫ [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/No.335-2020-14-01-116.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1578940200 [isNewEndDate] => 1580409000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1578940200 [lnews_end_date] => 1580409000 [date_created] => 1578985676 ) [13] => stdClass Object ( [title_en] => Latest information regarding the Board Exam of 5th & 8th class for Academic year 2019-20 [title_pb] => Latest information regarding the Board Exam of 5th & 8th class for Academic year 2019-20 [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/5thand8thinformation-2020-14-01-219.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1578940200 [isNewEndDate] => 1580409000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1578940200 [lnews_end_date] => 1580409000 [date_created] => 1578984877 ) [14] => stdClass Object ( [title_en] => Regarding the correction of students details, subjects for 5th & 8th class. [title_pb] => Regarding the correction of students details, subjects for 5th & 8th class. [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/5th-and-8th.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1578940200 [isNewEndDate] => 1580409000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1578940200 [lnews_end_date] => 1580409000 [date_created] => 1578984440 ) [15] => stdClass Object ( [title_en] => Question Bank of Health and Physical Education [title_pb] => Question Bank of Health and Physical Education [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/QuestionBankofHealthandPhysicalEducation.-2020-10-01-406.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1578594600 [isNewEndDate] => 1580409000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1578594600 [lnews_end_date] => 1580409000 [date_created] => 1578640582 ) [16] => stdClass Object ( [title_en] => Question Bank of Subject Geography for differently abled (MR/HI/VI) students of Class XII. (Punjabi medium) [title_pb] => ਬਾਰਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਲਈ ਭੂਗੋਲ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੈਂਕ (ਪੰਜਾਬੀ) [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Geography12Punjabi-2020-10-01-999.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1578594600 [isNewEndDate] => 1580409000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1578594600 [lnews_end_date] => 1580409000 [date_created] => 1578636510 ) [17] => stdClass Object ( [title_en] => Question Bank of Subject Geography for differently abled (MR/HI/VI) students of Class XII. (English medium) [title_pb] => ਬਾਰਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਲਈ ਭੂਗੋਲ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੈਂਕ (ਅੰਗਰੇਜੀ ) [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/QuestionBank-2020-10-01-656.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1578594600 [isNewEndDate] => 1580409000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1578594600 [lnews_end_date] => 1580409000 [date_created] => 1578635723 ) [18] => stdClass Object ( [title_en] => Regarding marks of three month 'On the Job Training' of Class- 12th to be sent on 1st July [title_pb] => ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਟਰੀਮ ਦੀ 12ਵੀਂ ਸ੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਨ ਦਾ ਜਾਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਅੰਕ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ। [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/VocationalStream-2020-09-01-376.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1578508200 [isNewEndDate] => 1580409000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1578508200 [lnews_end_date] => 1580409000 [date_created] => 1578568416 ) [19] => stdClass Object ( [title_en] => Step By Step Help for Creating NAD ID [title_pb] => Step By Step Help for Creating NAD ਈਦ [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/CVLNADUserGuideforStudents-18.7.19-2020-09-01-29.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1578508200 [isNewEndDate] => 1580409000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1578508200 [lnews_end_date] => 1580409000 [date_created] => 1578546427 ) [20] => stdClass Object ( [title_en] => Press Note regarding 10th &12th revised Date sheet, March 2020 [title_pb] => Press Note regarding 10th &12th revised Date sheet, March ੨੦੨੦ [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Pressnote1012th-2020-08-01-353.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1578421800 [isNewEndDate] => 1580409000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1578421800 [lnews_end_date] => 1580409000 [date_created] => 1578484826 ) [21] => stdClass Object ( [title_en] => Revised Date Sheet of Senior Secondary Class Exam March 2020 [title_pb] => ਬਾਰਵੀ ਸ਼ੇ੍ਣੀ ਮਾਰਚ 2020 ਦੀ ਰੀਵਾਈਜ਼ਡ ਡੇਟਸੀਟ [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/datesheet12hclassrevised-2020-08-01-871.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1578421800 [isNewEndDate] => 1580409000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1578421800 [lnews_end_date] => 1580409000 [date_created] => 1578484147 ) [22] => stdClass Object ( [title_en] => Revised Date Sheet of Matriculation Class Exam March 2020 [title_pb] => ਦਸਵੀ ਸ਼ੇ੍ਣੀ ਮਾਰਚ 2020 ਦੀ ਰੀਵਾਈਜ਼ਡ ਡੇਟਸੀਟ [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/datesheet10thclassrevised-2020-08-01-644.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1578421800 [isNewEndDate] => 1580409000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1578421800 [lnews_end_date] => 1580409000 [date_created] => 1578483585 ) [23] => stdClass Object ( [title_en] => Supplementary Registration/Continuation during session 2019-20 for 9th to 12th class [title_pb] => ਸੈਸ਼ਨ 2019-20 ਲਈ ਨੋਵੀਂ ਤੋ ਬਾਰਵੀਂ ਸ੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ/ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ। [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/supplymentaryregistrationduringses2019-20.9th12th-2020-06-01-622.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1578249000 [isNewEndDate] => 1580409000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1578249000 [lnews_end_date] => 1580409000 [date_created] => 1578310041 ) [24] => stdClass Object ( [title_en] => Revised Date Sheet of 5th and 8th Class Exam March 2020 [title_pb] => ਪੰਜਵੀਂ/ਅੱਠਵੀਂ ਸ੍ਰੇਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਾਰਚ 2020 ਰੀਵਾਈਜ਼ਡ ਡੇਟਸੀਟ [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/5th8thclassdatesheet-2020-06-01-451.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1578249000 [isNewEndDate] => 1580409000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1578249000 [lnews_end_date] => 1580409000 [date_created] => 1578307434 ) [25] => stdClass Object ( [title_en] => Regarding registration /continuation of students of 9th and 11th class of 175 new schools under NSQF. [title_pb] => ਐਨ ਐਸ ਕਿਓ ਐਫ ਅਧੀਨ ਨੋਵੀਂ ਅਤੇ ਗਿਆਰਵੀਂ ਸ੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨਵੇਂ 175 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ/ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ। [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/NSQF175School-2020-06-01-338.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1578249000 [isNewEndDate] => 1580409000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1578249000 [lnews_end_date] => 1580409000 [date_created] => 1578304081 ) [26] => stdClass Object ( [title_en] => Gender sensitization and legal Awareness program by Mahila Ayog Delhi. [title_pb] => Gender sensitization and legal Awareness program by Mahila Ayog Delhi. [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/GendersensitizationandlegalAwarnessprogrambyMehalaAyogDelhi-2020-06-01-405.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1578335400 [isNewEndDate] => 1580409000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1578249000 [lnews_end_date] => 1580409000 [date_created] => 1578284433 ) [27] => stdClass Object ( [title_en] => Without fee amendment in trade name of 10th and 12th class differently abled students under NSQF [title_pb] => NSQF ਅਧੀਨ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਸ੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਫੀਸ ਸੋਧ ਬਾਰੇ। [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/NDQFtrade10th12thclassstudentsregarding-2020-01-01-357.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1577817000 [isNewEndDate] => 1580409000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1577817000 [lnews_end_date] => 1580409000 [date_created] => 1577860160 ) [28] => stdClass Object ( [title_en] => Space Aciation Challenge Camp for Students [title_pb] => ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ Space Aciation Challenge Camp ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ। [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/SpaceAciationChallengeCampregarding-2020-01-01-545.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1577817000 [isNewEndDate] => 1580409000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1577817000 [lnews_end_date] => 1580409000 [date_created] => 1577856471 ) [29] => stdClass Object ( [title_en] => Scribe Performa for PSTET-2018 [title_pb] => Scribe Performa for PSTET-੨੦੧੮ [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/PROFORMA-2020-01-01-954.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1577817000 [isNewEndDate] => 1580409000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1577817000 [lnews_end_date] => 1580409000 [date_created] => 1577854526 ) [30] => stdClass Object ( [title_en] => Complete Revaluation Senior Secondary (10+2) Regular Examination Provisional Result March 2019 [title_pb] => ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦਾ ructureਾਂਚਾ ਅਤੇ ਉਰਦੂ (ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ) 5 ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ [url] => https://punjab-12th-result.indiaresults.com/pb/pseb/result-of-12-class-revaluation-march-2019/query.htm [is_new] => 1 [isNewDate] => 1577817000 [isNewEndDate] => 1598639400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1577817000 [lnews_end_date] => 1598639400 [date_created] => 1567061424 ) [31] => stdClass Object ( [title_en] => Complete Revaluation Matriculation Examination Result March 2019 [title_pb] => ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਸੈਕ ਕਲਾਸ, ਸੈਸ਼ਨ 2019-20 ਲਈ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਫੀਸ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ [url] => https://punjab-10th-result.indiaresults.com/pb/pseb/class-10th-revaluation-exam-result-2019/query.htm [is_new] => 0 [isNewDate] => 0 [isNewEndDate] => 0 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1567017000 [lnews_end_date] => 1598639400 [date_created] => 1567061115 ) [32] => stdClass Object ( [title_en] => Result of Punjabi Additional Subject Special Exam, July 2019 [title_pb] => ਸੰਪੂਰਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮਾਰਚ 2019 [url] => http://registration2018.pseb.ac.in/PunAdd/PunAddResults [is_new] => 1 [isNewDate] => 1566844200 [isNewEndDate] => 1567449000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1566844200 [lnews_end_date] => 1585506600 [date_created] => 1566899252 ) [33] => stdClass Object ( [title_en] => Hindi (2 Language) Model Test Paper [title_pb] => ਸੰਗੀਤ (ਯੰਤਰ) ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Hindi-72ndlanguage-2019-05-08-631.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1564943400 [isNewEndDate] => 1740421800 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1564943400 [lnews_end_date] => 1645900200 [date_created] => 1565006680 ) [34] => stdClass Object ( [title_en] => Revaluation Matriculation /Senior Secondary (10+2) Examination Result March 2019 [title_pb] => ਗਣਿਤ -6 (ਪੰਜਾਬੀ) [url] => http://punjab.indiaresults.com/pseb/default.aspx [is_new] => 1 [isNewDate] => 1564079400 [isNewEndDate] => 1596047400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1564079400 [lnews_end_date] => 1595701800 [date_created] => 1564172898 ) [35] => stdClass Object ( [title_en] => Rechecking Result Matriculation/Senior Secondary 2019 [title_pb] => ਦਸਵੀਂ ਸ਼ੀਟ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੂਰਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਸਮੇਤ) ਅਗਸਤ 2019q [url] => http://registration2018.pseb.ac.in/Recheck/RecheckUpdateList [is_new] => 1 [isNewDate] => 1562869800 [isNewEndDate] => 1594492200 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1562869800 [lnews_end_date] => 1594492200 [date_created] => 1562916737 ) [36] => stdClass Object ( [title_en] => Punjabi Model Test Paper [title_pb] => ਸ਼ੈਸ਼ਨ 2019-20 ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Class-5_Punjabi-2019-27-05-92.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1558549800 [isNewEndDate] => 2031935400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1558549800 [lnews_end_date] => 2031935400 [date_created] => 1558614051 ) [37] => stdClass Object ( [title_en] => Punjabi Model Test Paper [title_pb] => ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਪਲੇਅ ਬੋਰਡ [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Class-5Punjabi-2019-28-05-546.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1558549800 [isNewEndDate] => 2031935400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1558981800 [lnews_end_date] => 2031935400 [date_created] => 1558613962 ) [38] => stdClass Object ( [title_en] => Mathematics Model Test Paper [title_pb] => ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Maths5Th-2019-23-05-859.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1558549800 [isNewEndDate] => 2031935400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1558549800 [lnews_end_date] => 2031935400 [date_created] => 1558613555 ) [39] => stdClass Object ( [title_en] => English Model Test Paper [title_pb] => ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/English5th-2019-23-05-735.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1558549800 [isNewEndDate] => 2031935400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1558549800 [lnews_end_date] => 2031935400 [date_created] => 1558613451 ) [40] => stdClass Object ( [title_en] => Hindi (2nd language)-5 [title_pb] => ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Hindi-2nd-Language-5-replace-2019-22-08-509.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1558549800 [isNewEndDate] => 2031935400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1558549800 [lnews_end_date] => 2031935400 [date_created] => 1558613321 ) [41] => stdClass Object ( [title_en] => Structure of Question Papers and Model Test Papers for Class V & VIII - General Instructions [title_pb] => ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Instructions-2019-23-05-415.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1558549800 [isNewEndDate] => 2031935400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1558549800 [lnews_end_date] => 2031935400 [date_created] => 1558606712 ) [42] => stdClass Object ( [title_en] => Science Model Test Paper [title_pb] => ਹਿੰਦੀ (ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ) -4 [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/8thScience-2019-23-05-535.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1558549800 [isNewEndDate] => 2031935400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1558549800 [lnews_end_date] => 2031935400 [date_created] => 1558606392 ) [43] => stdClass Object ( [title_en] => Hindi (Second Language) [title_pb] => ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/HindiSecondLanguage-2019-21-10-261.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1558549800 [isNewEndDate] => 2031935400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1558549800 [lnews_end_date] => 2031935400 [date_created] => 1558605896 ) [44] => stdClass Object ( [title_en] => Punjabi Model Test Paper [title_pb] => 5 ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Punjabi-2019-23-05-490.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1558549800 [isNewEndDate] => 2031935400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1558549800 [lnews_end_date] => 2031935400 [date_created] => 1558605063 ) [45] => stdClass Object ( [title_en] => Mathematics Model Test Paper [title_pb] => ਜਮਾਤ 9 ਵੀਂ ਤੋਂ 12 ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ 2019-2020 ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Math-8P-2019-23-05-250.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1558549800 [isNewEndDate] => 2031935400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1558549800 [lnews_end_date] => 2031935400 [date_created] => 1558604941 ) [46] => stdClass Object ( [title_en] => English Model Test Paper [title_pb] => ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ - ਆਮ ਹਦਾਇਤਾਂ [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/FINALPAPERENGLISH8th-2019-23-05-108.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1558549800 [isNewEndDate] => 2031935400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1558549800 [lnews_end_date] => 2031935400 [date_created] => 1558604797 ) [47] => stdClass Object ( [title_en] => Matriculation Examination Result March 2019 [title_pb] => ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ [url] => http://punjab-10th-result.indiaresults.com/pb/pseb/class-10th-exam-result-2019/query.htm [is_new] => 1 [isNewDate] => 1557426600 [isNewEndDate] => 1559241000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1557426600 [lnews_end_date] => 1767119400 [date_created] => 1557473374 ) [48] => stdClass Object ( [title_en] => Punjabi Additional Subject Jan 2019 [title_pb] => ਦਸਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸ਼ੀਟ ਮਾਰਚ 2019 [url] => http://registration2018.pseb.ac.in/PunAdd/PunAddExamination [is_new] => 1 [isNewDate] => 1551292200 [isNewEndDate] => 1585506600 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1551292200 [lnews_end_date] => 1585506600 [date_created] => 1551382004 ) [49] => stdClass Object ( [title_en] => Bogus Report March-2016/1 [title_pb] => ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2016-17 ਦੌਰਾਨ 9 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ 12 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ / ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/bogus-report-30-03-2016-2016-30-03-756.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1459276200 [isNewEndDate] => 1462386600 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1459276200 [lnews_end_date] => 1581013800 [date_created] => 1459312158 ) [50] => stdClass Object ( [title_en] => Bogus Report March-2016 [title_pb] => ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/bogusreportupdate-2016-02-03-718.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1456857000 [isNewEndDate] => 1457289000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1456857000 [lnews_end_date] => 1581013800 [date_created] => 1456911294 ) )

About Us

The Punjab School Education Board came into existence through a legislative enactment in November 1969 for the development and promotion of school education in the state of Punjab. In 1987, the Vidhan Sabha amended the Board’s Act to grant it autonomy. The scope of Board’s functions is very wide and covers almost every aspect/stage of school education. However, a brief account of functions, structure and activities of the Board is enumerated as below:

 

Web Accessibility for All Regional and Disabled Online Tool

All Rights Reserved at Punjab School Education Board, 1969 - 2020, This Website Belong to Punjab School Education Board, Punjab Total Visitor : Loading...

Last updated on: 25-01-2020

Exclusive Online Partner IndiaResults.com