• PSEB 1
  • PSEB 2
  • PSEB 3
  • PSEB 4
  • PSEB 5
  • PSEB 6
  • PSEB 7
Latest Updates
ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਦੁਪਰਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ,ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 0172-5227423 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ |     ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ Duplicate Certificate ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਵਾਓਣ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ Application ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਚੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

Latest News

Array ( [0] => stdClass Object ( [title_en] => Economics 12th class (P) Part-III (Page 197-286) [title_pb] => Economics 12th class (P) Part-III (Page 197-286) [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Economics (Part-III)(Page 197-286).pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1571596200 [isNewEndDate] => 1572460200 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1571596200 [lnews_end_date] => 1572460200 [date_created] => 1571682071 ) [1] => stdClass Object ( [title_en] => Economics 12th class (P) Part-II (Page 107-196) [title_pb] => Economics 12th class (P) Part-II (Page 107-196) [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Economics (Part-II)(Page 107-196).pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1571596200 [isNewEndDate] => 1572460200 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1571596200 [lnews_end_date] => 1572460200 [date_created] => 1571652954 ) [2] => stdClass Object ( [title_en] => Economics 12th class (P) Part-I (Page 1-106) [title_pb] => Economics 12th class (P) Part-I (Page 1-106) [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Economics (Part-I-)(Page 1-106).pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1571596200 [isNewEndDate] => 1572460200 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1571596200 [lnews_end_date] => 1572460200 [date_created] => 1571652845 ) [3] => stdClass Object ( [title_en] => State level Vidyak Mukable [title_pb] => ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮੁਕਾਬਲੇ [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/StatelevelvidyakMukable-2019-21-10-231.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1571596200 [isNewEndDate] => 1575052200 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1571596200 [lnews_end_date] => 1575052200 [date_created] => 1571637205 ) [4] => stdClass Object ( [title_en] => Regarding the extension in date of online portal of 5th and 8th classes.(Revised Schedule) [title_pb] => ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਭਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ। [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/5thand8thclasses.RevisedSchedule-2019-18-10-310.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1571337000 [isNewEndDate] => 1573756200 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1571337000 [lnews_end_date] => 1573756200 [date_created] => 1571398698 ) [5] => stdClass Object ( [title_en] => Notice regarding Books of Senior Secondary classes published by private publishers will not be recommended/reviewed from academic year 2019-2020 [title_pb] => Notice regarding Books of Senior Secondary classes published by private publishers will not be recommended/reviewed from academic year 2019-੨੦੨੦ [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/2019-10-171-2019-17-10-460.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1571250600 [isNewEndDate] => 1571855400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1571250600 [lnews_end_date] => 1571855400 [date_created] => 1571333764 ) [6] => stdClass Object ( [title_en] => Regarding Registration Fee Exemption of Disable Candidate [title_pb] => Regarding Registration Fee Exemption of Disable ਕੈਂਡੀਡੇਟ [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/RegistrationFeeExemptionofDisableCandidate-2019-17-10-228.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1571250600 [isNewEndDate] => 1572460200 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1571250600 [lnews_end_date] => 1572460200 [date_created] => 1571288260 ) [7] => stdClass Object ( [title_en] => Question Bank of Cutting & Tailoring (MR/HI/VI) students of Class -X [title_pb] => ਦਸਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਸਿਲਾਈ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੈਂਕ [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/QuestionBankofCuttingTailoringMRHIVIstudentsofClass-X-2019-17-10-981.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1571250600 [isNewEndDate] => 1572460200 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1571250600 [lnews_end_date] => 1572460200 [date_created] => 1571287579 ) [8] => stdClass Object ( [title_en] => Admit Card for Re-Appear/Improvement/Additional Subject (Golden Chance) Exam, October 2019 [title_pb] => Admit Card for Re-Appear/Improvement/Additional Subject (Golden Chance) Exam, October ੨੦੧੯ [url] => http://registration2019.pseb.ac.in/PrivateCandidate/AdmitCardPrivateSearch [is_new] => 1 [isNewDate] => 1571077800 [isNewEndDate] => 1573756200 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1571077800 [lnews_end_date] => 1571682600 [date_created] => 1571144815 ) [9] => stdClass Object ( [title_en] => Question bank of Subject Computer Science for 12th Class. (Punjabi Medium) [title_pb] => Question bank of Subject Computer Science for 12th Class. (Punjabi Medium) [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/ComputerScience12thP-2019-15-10-230.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1571077800 [isNewEndDate] => 1572460200 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1571077800 [lnews_end_date] => 1572460200 [date_created] => 1571138833 ) [10] => stdClass Object ( [title_en] => Question bank of Subject Computer Science for 12th Class. (English Medium) [title_pb] => ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੈਂਕ (ਇੰਗਲਿਸ ਮਾਧਿਅਮ) [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/ComputerScience12thE-2019-15-10-274.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1571077800 [isNewEndDate] => 1572460200 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1571077800 [lnews_end_date] => 1572460200 [date_created] => 1571138596 ) [11] => stdClass Object ( [title_en] => Biology Question Bank for 12th Class MR Students ( English Medium)) [title_pb] => ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੈਂਕ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ) [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/BiologyQuestionBankfor12thClassMRStudentsEnglishBiologyQuestionBankfor12thClassMRStudentsEnglish-2019-15-10-628.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1571077800 [isNewEndDate] => 1572460200 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1571077800 [lnews_end_date] => 1572460200 [date_created] => 1571118274 ) [12] => stdClass Object ( [title_en] => Question bank of Subject Computer Application for 12th Class. (English Language) [title_pb] => ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੈਂਕ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ) [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/ComputerApplicationE-2019-14-10-430.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1570991400 [isNewEndDate] => 1572460200 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1570991400 [lnews_end_date] => 1572460200 [date_created] => 1571048850 ) [13] => stdClass Object ( [title_en] => Question Bank of Subject Computer Application for 12th Class. (Punjabi Language) [title_pb] => ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੈਂਕ (ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ) [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/ComputerApplicationP-2019-14-10-554.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1570991400 [isNewEndDate] => 1572460200 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1570991400 [lnews_end_date] => 1572460200 [date_created] => 1571047355 ) [14] => stdClass Object ( [title_en] => Political Science (12th Class) [title_pb] => ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ (12ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ) [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/PoliticalScience12thClass.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1570991400 [isNewEndDate] => 1572460200 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1570991400 [lnews_end_date] => 1572460200 [date_created] => 1571031644 ) [15] => stdClass Object ( [title_en] => Matriculation Examination Date Sheet for Golden jublee Chance Oct, 2019 [title_pb] => ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਦਸਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਕਤੂਬਰ- 2019, ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਚਾਂਸ ਸਬੰਧੀ। [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/datesheet10thclass-2019-11-10-18.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1570732200 [isNewEndDate] => 1572460200 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1570732200 [lnews_end_date] => 1572460200 [date_created] => 1570813843 ) [16] => stdClass Object ( [title_en] => Press Note regarding Golden Jublee Chance Exam for 10th/12th Class Oct 2019 [title_pb] => ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਚਾਂਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 10ਵੀਂ/12ਵੀਂ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/pressnotedatesheet-2019-11-10-790.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1570732200 [isNewEndDate] => 1572460200 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1570732200 [lnews_end_date] => 1572460200 [date_created] => 1570813379 ) [17] => stdClass Object ( [title_en] => Date of TarnTaran zonal Academic Mukable [title_pb] => Date of TarnTaran zonal Academic ਮੁਕਾਬਲੇ [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/AmritsarZone-2019-11-10-902.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1570732200 [isNewEndDate] => 1572460200 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1570732200 [lnews_end_date] => 1572460200 [date_created] => 1570806873 ) [18] => stdClass Object ( [title_en] => Sr. Secondary Examination Date Sheet for Golden jublee Chance Oct, 2019 [title_pb] => ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਬਾਰ੍ਹਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਕਤੂਬਰ- 2019, ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਚਾਂਸ ਸਬੰਧੀ। [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/datesheet12thclass-2019-11-10-592.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1570732200 [isNewEndDate] => 1572460200 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1570732200 [lnews_end_date] => 1572460200 [date_created] => 1570787892 ) [19] => stdClass Object ( [title_en] => Bogus Certificate Report 10 Oct, 2019 [title_pb] => ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ 10 ਅਕਤੂਬਰ-੨੦੧੯ [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/BogusReportt-2019-11-10-158.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1570645800 [isNewEndDate] => 1572460200 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1570645800 [lnews_end_date] => 1572460200 [date_created] => 1570732506 ) [20] => stdClass Object ( [title_en] => Centre Creation form, Fee Schedule & instructions for 8th class Examination for Session 2019-20 [title_pb] => Centre Creation form, Fee Schedule & instructions for 8th class Examination for Session 2019-੨੦ [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/CentreCreation8thclassfeb2019-20-2019-10-10-525.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1570645800 [isNewEndDate] => 1571941800 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1570645800 [lnews_end_date] => 1571941800 [date_created] => 1570701724 ) [21] => stdClass Object ( [title_en] => Continuation of 10th & 12th Class Revised Schedule For Session 2019-2020 [title_pb] => Continuation of 10th & 12th Class Revised Schedule For Session 2019-2020 [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/1012REVISEDSCHDULE-2019-07-10-776.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1570386600 [isNewEndDate] => 1572373800 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1570386600 [lnews_end_date] => 1572373800 [date_created] => 1570431187 ) [22] => stdClass Object ( [title_en] => Regarding Order Smt. Jaspal Kaur D/O Sh. Harnek Singh, clerk, Account Branch Removal from Service of the Board [title_pb] => ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਪੁੱਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਕਲਰਕ, ਲੇਖਾ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾ ਤੋਂ ਬਰਤਫ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/jaspalkaurorder-2019-01-10-998.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1569781800 [isNewEndDate] => 1572460200 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1569781800 [lnews_end_date] => 1572373800 [date_created] => 1569869478 ) [23] => stdClass Object ( [title_en] => Notification No. 329 [title_pb] => ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ :-329 [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Notification329-2019-30-09-431.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1569781800 [isNewEndDate] => 1572460200 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1569781800 [lnews_end_date] => 1572460200 [date_created] => 1569836480 ) [24] => stdClass Object ( [title_en] => Press Note regarding the supplementary practical Re-Exam of Matric/Senior Secondary for October ,2019 [title_pb] => ਦਸਵੀਂ/ਬਾਰਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Press-2019-30-09-624.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1569781800 [isNewEndDate] => 1572460200 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1569781800 [lnews_end_date] => 1572460200 [date_created] => 1569824489 ) [25] => stdClass Object ( [title_en] => Regarding the extension in date of online portal of 5th and 8th classes [title_pb] => ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਆਨ ਲਾਇਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਭਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/affl5th-2019-30-09-433.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1569781800 [isNewEndDate] => 1572460200 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1569781800 [lnews_end_date] => 1572460200 [date_created] => 1569823889 ) [26] => stdClass Object ( [title_en] => Regarding the extension in date of security fee [title_pb] => ਜਮਾਨਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/extensionindateofsecurityfee.-2019-30-09-893.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1569781800 [isNewEndDate] => 1572460200 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1569781800 [lnews_end_date] => 1572460200 [date_created] => 1569822955 ) [27] => stdClass Object ( [title_en] => Apparel-10 (NSQF) [title_pb] => ਅਪਰੈਲ-10 (ਐਨ ਐਸ ਕਊ ਐਫ) [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Appreal-10NSQF-2019-26-09-770.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1569436200 [isNewEndDate] => 1572460200 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1569436200 [lnews_end_date] => 1572460200 [date_created] => 1569489108 ) [28] => stdClass Object ( [title_en] => Rechecking/Re-evaluation of Sr. Secondary/Matriculation Examination, July-2019 [title_pb] => Rechecking/Re-evaluation of Sr. Secondary/Matriculation Examination, July-੨੦੧੯ [url] => http://registration2018.pseb.ac.in/Recheck/RecheckExamination [is_new] => 1 [isNewDate] => 1569177000 [isNewEndDate] => 1572373800 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1569177000 [lnews_end_date] => 1572373800 [date_created] => 1569241237 ) [29] => stdClass Object ( [title_en] => Regarding Press Note Rechecking/Re-Evaluation Form 10th/12th Exam [title_pb] => ਰੀਚੈਕਿੰਗ/ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦਸਵੀ/ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/RecheckingPressNote-2019-23-09-697.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1569177000 [isNewEndDate] => 1570127400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1569177000 [lnews_end_date] => 1572805800 [date_created] => 1569223905 ) [30] => stdClass Object ( [title_en] => Regarding renewal Agencies for year 2019-20 [title_pb] => ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਰੀਨਿਊ ਹੋਈਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/ListofAgencyHolders2019-20-2019-20-09-49.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1568917800 [isNewEndDate] => 1572460200 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1568917800 [lnews_end_date] => 1572460200 [date_created] => 1568965529 ) [31] => stdClass Object ( [title_en] => Structure of Question paper of Music (Tabla) for differently abled (HI/VI/MR) Students of Class XII [title_pb] => ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੰਗੀਤ ਤਬਲਾ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/MHRVMusicTabla12thclass-2019-20-09-645.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1568917800 [isNewEndDate] => 1572373800 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1568917800 [lnews_end_date] => 1572460200 [date_created] => 1568962919 ) [32] => stdClass Object ( [title_en] => Health Science (10th class) [title_pb] => Health Science (10th class) [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Health and physical Educaiton -10 (p) fnal .pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1568917800 [isNewEndDate] => 1573065000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1568917800 [lnews_end_date] => 1572460200 [date_created] => 1568958520 ) [33] => stdClass Object ( [title_en] => Structure of Question paper of Music (Instrumental) for Class XII for HI/VI/MR Students [title_pb] => ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੰਗੀਤ ਵਾਦਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/MHRVMusicInstrumental12thclass-2019-20-09-886.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1568917800 [isNewEndDate] => 1572460200 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1568917800 [lnews_end_date] => 1572460200 [date_created] => 1568957764 ) [34] => stdClass Object ( [title_en] => Structure of Question paper of Music (Vocal) for Class XII for differently abled (HI/VI/MR) Students [title_pb] => ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੰਗੀਤ ਗਾਇਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/MHRDMusicvocalclass12th-2019-20-09-347.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1568917800 [isNewEndDate] => 1572460200 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1568917800 [lnews_end_date] => 1572460200 [date_created] => 1568957635 ) [35] => stdClass Object ( [title_en] => Sangeet Tabla (12th Class) [title_pb] => ਸੰਗੀਤ ਤਬਲਾ (12ਵੀਂ ਕਲਾਸ) [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/SangeetTabla12th-2019-20-09-53.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1568917800 [isNewEndDate] => 1572460200 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1568917800 [lnews_end_date] => 1572460200 [date_created] => 1568957311 ) [36] => stdClass Object ( [title_en] => Increase in date for Securities . [title_pb] => ਜਮਾਨਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ। [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/F.D.Rregarding-2019-12-09-592.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1568226600 [isNewEndDate] => 1569781800 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1568226600 [lnews_end_date] => 1572460200 [date_created] => 1568264741 ) [37] => stdClass Object ( [title_en] => Structure of Question paper and Model test paper of Punjabi(Second Language) 8th class. [title_pb] => ਅੱਠਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ (ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ) ਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ,ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਸਬੰਧੀ। [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/QuestionpaperPunjabiSecondlanguage8thclass-2019-03-09-30.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1567017000 [isNewEndDate] => 1571337000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1567017000 [lnews_end_date] => 1574965800 [date_created] => 1567076169 ) [38] => stdClass Object ( [title_en] => Complete Revaluation Senior Secondary (10+2) Regular Examination Provisional Result March 2019 [title_pb] => Complete Revaluation Senior Secondary (10+2) Regular Examination Provisional Result March 2019 [url] => https://punjab-12th-result.indiaresults.com/pb/pseb/result-of-12-class-revaluation-march-2019/query.htm [is_new] => 1 [isNewDate] => 1567017000 [isNewEndDate] => 1598639400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1567017000 [lnews_end_date] => 1598639400 [date_created] => 1567061424 ) [39] => stdClass Object ( [title_en] => Complete Revaluation Matriculation Examination Result March 2019 [title_pb] => Complete Revaluation Matriculation Examination Result March ੨੦੧੯ [url] => https://punjab-10th-result.indiaresults.com/pb/pseb/class-10th-revaluation-exam-result-2019/query.htm [is_new] => 0 [isNewDate] => 0 [isNewEndDate] => 0 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1567017000 [lnews_end_date] => 1598639400 [date_created] => 1567061115 ) [40] => stdClass Object ( [title_en] => Result of Punjabi Additional Subject Special Exam, July 2019 [title_pb] => Result of Punjabi Additional Subject Special Exam, July 2019 [url] => http://registration2018.pseb.ac.in/PunAdd/PunAddResults [is_new] => 1 [isNewDate] => 1566844200 [isNewEndDate] => 1567449000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1566844200 [lnews_end_date] => 1585506600 [date_created] => 1566899252 ) [41] => stdClass Object ( [title_en] => Hindi (2 Language) Model Test Paper [title_pb] => Hindi (2 Language) Model Test Paper [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Hindi-72ndlanguage-2019-05-08-631.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1564943400 [isNewEndDate] => 1740421800 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1564943400 [lnews_end_date] => 1645900200 [date_created] => 1565006680 ) [42] => stdClass Object ( [title_en] => Revaluation Matriculation /Senior Secondary (10+2) Examination Result March 2019 [title_pb] => Revaluation Matriculation /Senior Secondary (10+2) Examination Result March 2019 [url] => http://punjab.indiaresults.com/pseb/default.aspx [is_new] => 1 [isNewDate] => 1564079400 [isNewEndDate] => 1596047400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1564079400 [lnews_end_date] => 1595701800 [date_created] => 1564172898 ) [43] => stdClass Object ( [title_en] => Rechecking Result Matriculation/Senior Secondary 2019 [title_pb] => Rechecking Result Matriculation/Senior Secondary 2019 [url] => http://registration2018.pseb.ac.in/Recheck/RecheckUpdateList [is_new] => 1 [isNewDate] => 1562869800 [isNewEndDate] => 1594492200 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1562869800 [lnews_end_date] => 1594492200 [date_created] => 1562916737 ) [44] => stdClass Object ( [title_en] => Punjabi Model Test Paper [title_pb] => Punjabi Model Test Paper [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Class-5_Punjabi-2019-27-05-92.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1558549800 [isNewEndDate] => 2031935400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1558549800 [lnews_end_date] => 2031935400 [date_created] => 1558614051 ) [45] => stdClass Object ( [title_en] => Punjabi Model Test Paper [title_pb] => Punjabi Model Test Paper [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Class-5Punjabi-2019-28-05-546.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1558549800 [isNewEndDate] => 2031935400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1558981800 [lnews_end_date] => 2031935400 [date_created] => 1558613962 ) [46] => stdClass Object ( [title_en] => Mathematics Model Test Paper [title_pb] => Mathematics Model Test Paper [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Maths5Th-2019-23-05-859.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1558549800 [isNewEndDate] => 2031935400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1558549800 [lnews_end_date] => 2031935400 [date_created] => 1558613555 ) [47] => stdClass Object ( [title_en] => English Model Test Paper [title_pb] => English Model Test Paper [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/English5th-2019-23-05-735.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1558549800 [isNewEndDate] => 2031935400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1558549800 [lnews_end_date] => 2031935400 [date_created] => 1558613451 ) [48] => stdClass Object ( [title_en] => Hindi (2nd language)-5 [title_pb] => Hindi (2nd language)-5 [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Hindi-2nd-Language-5-replace-2019-22-08-509.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1558549800 [isNewEndDate] => 2031935400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1558549800 [lnews_end_date] => 2031935400 [date_created] => 1558613321 ) [49] => stdClass Object ( [title_en] => Structure of Question Papers and Model Test Papers for Class V & VIII - General Instructions [title_pb] => Structure of Question Papers and Model Test Papers for Class V & VIII - General Instructions [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Instructions-2019-23-05-415.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1558549800 [isNewEndDate] => 2031935400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1558549800 [lnews_end_date] => 2031935400 [date_created] => 1558606712 ) [50] => stdClass Object ( [title_en] => Science Model Test Paper [title_pb] => Science Model Test Paper [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/8thScience-2019-23-05-535.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1558549800 [isNewEndDate] => 2031935400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1558549800 [lnews_end_date] => 2031935400 [date_created] => 1558606392 ) [51] => stdClass Object ( [title_en] => Hindi (Second Language) [title_pb] => Hindi (Second Language) [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/HindiSecondLanguage-2019-21-10-261.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1558549800 [isNewEndDate] => 2031935400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1558549800 [lnews_end_date] => 2031935400 [date_created] => 1558605896 ) [52] => stdClass Object ( [title_en] => Social Studies Model Test Paper [title_pb] => Social Studies Model Test Paper [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Samplepaper8thSStjs-2019-23-05-639.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1558549800 [isNewEndDate] => 2031935400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1558549800 [lnews_end_date] => 2031935400 [date_created] => 1558605292 ) [53] => stdClass Object ( [title_en] => Punjabi Model Test Paper [title_pb] => Punjabi Model Test Paper [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Punjabi-2019-23-05-490.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1558549800 [isNewEndDate] => 2031935400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1558549800 [lnews_end_date] => 2031935400 [date_created] => 1558605063 ) [54] => stdClass Object ( [title_en] => Mathematics Model Test Paper [title_pb] => Mathematics Model Test Paper [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Math-8P-2019-23-05-250.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1558549800 [isNewEndDate] => 2031935400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1558549800 [lnews_end_date] => 2031935400 [date_created] => 1558604941 ) [55] => stdClass Object ( [title_en] => English Model Test Paper [title_pb] => English Model Test Paper [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/FINALPAPERENGLISH8th-2019-23-05-108.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1558549800 [isNewEndDate] => 2031935400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1558549800 [lnews_end_date] => 2031935400 [date_created] => 1558604797 ) [56] => stdClass Object ( [title_en] => Matriculation Examination Result March 2019 [title_pb] => Matriculation Examination Result March 2019 [url] => http://punjab-10th-result.indiaresults.com/pb/pseb/class-10th-exam-result-2019/query.htm [is_new] => 1 [isNewDate] => 1557426600 [isNewEndDate] => 1559241000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1557426600 [lnews_end_date] => 1767119400 [date_created] => 1557473374 ) [57] => stdClass Object ( [title_en] => Revised Senior Secondary Exam. Date Sheet March 2019 [title_pb] => ਸੋਧੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮਿਤੀ ਸ਼ੀਟ ਮਾਰਚ ੨੦੧੯ [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/DATESHEET-SEN-secondary-2019-08-03-735.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1547145000 [isNewEndDate] => 1553884200 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1547145000 [lnews_end_date] => 1575052200 [date_created] => 1547210026 ) [58] => stdClass Object ( [title_en] => Matriculation Examination Date Sheet March 2019 [title_pb] => ਮੈਟ੍ਰਿਕੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ ਸ਼ੀਟ ਮਾਰਚ 2019 [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/DATESHEET-10th-2019-08-03-935.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1547145000 [isNewEndDate] => 1553884200 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1547145000 [lnews_end_date] => 1575052200 [date_created] => 1547209677 ) [59] => stdClass Object ( [title_en] => Bogus Report March-2016/1 [title_pb] => Bogus Report March-2016/1 [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/bogus-report-30-03-2016-2016-30-03-756.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1459276200 [isNewEndDate] => 1462386600 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1459276200 [lnews_end_date] => 1581013800 [date_created] => 1459312158 ) [60] => stdClass Object ( [title_en] => Bogus Report March-2016 [title_pb] => Bogus Report March-2016 [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/bogusreportupdate-2016-02-03-718.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1456857000 [isNewEndDate] => 1457289000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1456857000 [lnews_end_date] => 1581013800 [date_created] => 1456911294 ) [61] => stdClass Object ( [title_en] => Official Website of Vigilance Bureau (Toll Free No. 1800 1800 1000) [title_pb] => ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬੇਊਰੋ (ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ .1800 1800 1000 ) [url] => http://vigilancebureau.punjab.gov.in/ [is_new] => 1 [isNewDate] => 1360002600 [isNewEndDate] => 1577730600 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1360002600 [lnews_end_date] => 1577730600 [date_created] => 1360089000 ) )

About Us

The Punjab School Education Board came into existence through a legislative enactment in November 1969 for the development and promotion of school education in the state of Punjab. In 1987, the Vidhan Sabha amended the Board’s Act to grant it autonomy. The scope of Board’s functions is very wide and covers almost every aspect/stage of school education. However, a brief account of functions, structure and activities of the Board is enumerated as below:

 

Web Accessibility for All Regional and Disabled Online Tool

All Rights Reserved at Punjab School Education Board, 1969 - 2019, This Website Belong to Punjab School Education Board, Punjab Total Visitor : Loading...

Last updated on: 21-10-2019

Exclusive Online Partner IndiaResults.com