• PSEB 1
  • PSEB 2
  • PSEB 3
  • PSEB 4
  • PSEB 5
  • PSEB 6
  • PSEB 7
Latest Updates
ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਦੁਪਰਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ,ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 0172-5227423 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ |     ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ Duplicate Certificate ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਵਾਓਣ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ Application ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਚੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

Latest News

Array ( [0] => stdClass Object ( [title_en] => Press Note Regarding Matriculation and Senior Secondary Supplementary Postponed Exam July 2019 [title_pb] => ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਜੁਲਾਈ 2019 ਦੀ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁੜ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/pressnote_001-2019-16-08-900.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1565893800 [isNewEndDate] => 1567189800 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1565893800 [lnews_end_date] => 1567189800 [date_created] => 1565955523 ) [1] => stdClass Object ( [title_en] => Correction in Rule Book (Vidyak Mukable) [title_pb] => ਵਿੱਦਿਅਕ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਰੂਲਬੁਕ ਵਿੱਚ ਸੋਧ| [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Regardingvidakmukable-2019-13-08-758.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1565634600 [isNewEndDate] => 1567189800 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1565634600 [lnews_end_date] => 1567189800 [date_created] => 1565720542 ) [2] => stdClass Object ( [title_en] => Music (Vocal) Model Test Paper [title_pb] => Music (Vocal) Model Test Paper [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/MusicVocal-8-2019-13-08-26.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1565634600 [isNewEndDate] => 1567189800 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1565634600 [lnews_end_date] => 1567189800 [date_created] => 1565674482 ) [3] => stdClass Object ( [title_en] => Music (Instrumental) Model Test Paper [title_pb] => Music (Instrumental) Model Test Paper [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/MusicInstrumental-8-2019-13-08-574.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1565634600 [isNewEndDate] => 1567189800 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1565634600 [lnews_end_date] => 1567189800 [date_created] => 1565674390 ) [4] => stdClass Object ( [title_en] => Music (Vocal) Model Test Paper [title_pb] => Music (Vocal) Model Test Paper [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/MusicVocal-7-2019-13-08-888.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1565634600 [isNewEndDate] => 1567189800 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1565634600 [lnews_end_date] => 1567189800 [date_created] => 1565673984 ) [5] => stdClass Object ( [title_en] => Music (Instrumental) Model Test Paper [title_pb] => Music (Instrumental) Model Test Paper [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/MusicInstrumental-7-2019-13-08-760.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1565634600 [isNewEndDate] => 1567189800 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1565634600 [lnews_end_date] => 1567189800 [date_created] => 1565673924 ) [6] => stdClass Object ( [title_en] => Music (Vocal) Model Test Paper [title_pb] => Music (Vocal) Model Test Paper [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/MusicVocal-6-2019-13-08-581.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1565634600 [isNewEndDate] => 1567189800 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1565634600 [lnews_end_date] => 1567189800 [date_created] => 1565673701 ) [7] => stdClass Object ( [title_en] => Music (Instrumental) Model Test Paper [title_pb] => Music (Instrumental) Model Test Paper [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/MusicInstrumental-6-2019-13-08-472.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1565634600 [isNewEndDate] => 1567189800 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1565634600 [lnews_end_date] => 1567189800 [date_created] => 1565673616 ) [8] => stdClass Object ( [title_en] => Exam Scheduled on 13.8.2019.i.e (Tuesday) Supplementary Exams of Secondary(Matric) and Senior Secondary(+2) have been postponed. Next date will be intimated later .All Concerned should regularly check website of Board .Official press note will also be released in this regard. Postponed papers are: Science for Matric, And for senior secondary -political science(031) , physics(052) and Bussiness studies(141) Controller of Examination [title_pb] => Exam Scheduled on 13.8.2019.i.e (Tuesday) Supplementary Exams of Secondary(Matric) and Senior Secondary(+2) have been postponed. Next date will be intimated later .All Concerned should regularly check website of Board .Official press note will also be released in this regard. Postponed papers are: Science for Matric, And for senior secondary -political science(031) , physics(052) and Bussiness studies(141) Controller of Examination [url] => # [is_new] => 1 [isNewDate] => 1565548200 [isNewEndDate] => 1567189800 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1565548200 [lnews_end_date] => 1567189800 [date_created] => 1565631496 ) [9] => stdClass Object ( [title_en] => Home Science Model Test Paper [title_pb] => Home Science Model Test ਪੇਪਰ [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/HomeScience-6-2019-09-08-536.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1565289000 [isNewEndDate] => 1567103400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1565289000 [lnews_end_date] => 1567103400 [date_created] => 1565332978 ) [10] => stdClass Object ( [title_en] => Home Science Model Test Paper [title_pb] => Home Science Model Test Paper [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/HomeScience-7-2019-09-08-850.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1565289000 [isNewEndDate] => 1567103400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1565289000 [lnews_end_date] => 1567103400 [date_created] => 1565332823 ) [11] => stdClass Object ( [title_en] => Home Science Model Test Paper [title_pb] => Home Science Model Test ਪੇਪਰ [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/HomeScience-8-2019-09-08-870.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1565289000 [isNewEndDate] => 1567103400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1565289000 [lnews_end_date] => 1567189800 [date_created] => 1565332489 ) [12] => stdClass Object ( [title_en] => Bogus Certificate Report August-2019 [title_pb] => ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਸਤ -੨੦੧੯ [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Boguscertificatereport08-08-2019-2019-08-08-694.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1565202600 [isNewEndDate] => 1566066600 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1565202600 [lnews_end_date] => 1566066600 [date_created] => 1565259027 ) [13] => stdClass Object ( [title_en] => Hindi (2 Language) Model Test Paper [title_pb] => Hindi (2 Language) Model Test Paper [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Hindi-72ndlanguage-2019-05-08-631.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1564943400 [isNewEndDate] => 1740421800 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1564943400 [lnews_end_date] => 1645900200 [date_created] => 1565006680 ) [14] => stdClass Object ( [title_en] => Computer Science Model Test Paper [title_pb] => Computer Science Model Test Paper [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/7thclassmodeltestpper-2019-05-08-569.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1564943400 [isNewEndDate] => 1567535400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1564943400 [lnews_end_date] => 1567535400 [date_created] => 1565002111 ) [15] => stdClass Object ( [title_en] => Computer Science Model Test Paper [title_pb] => Computer Science Model Test ਪੇਪਰ [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/6thclassmodeltestpaper-2019-05-08-996.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1564943400 [isNewEndDate] => 1567621800 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1564943400 [lnews_end_date] => 1567621800 [date_created] => 1565001811 ) [16] => stdClass Object ( [title_en] => Press Note Regarding Pending Result of Re-valuation will be declared Online during August-2019 [title_pb] => ਦਸਵੀਂ/ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ 2019 ਦੇ ਰੀਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/PessNote31-07-2019-2019-01-08-951.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1564597800 [isNewEndDate] => 1567103400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1564511400 [lnews_end_date] => 1571077800 [date_created] => 1564601044 ) [17] => stdClass Object ( [title_en] => Hindi (2 Language) Model Test Paper [title_pb] => Hindi (2 Language) Model Test ਪੇਪਰ [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Hindi-72ndlanguage-2019-05-08-783.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1564511400 [isNewEndDate] => 1567103400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1564511400 [lnews_end_date] => 1567103400 [date_created] => 1564559885 ) [18] => stdClass Object ( [title_en] => Co- Curricular Activities and Welfare Schemes Rule Booklet (2019-20) [title_pb] => ਸਹਿ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਵਾਲੀ ਪੁਸਤਕ (2019-20) [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/NeyamawaliPusatka2019-2020-2019-30-07-795.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1564425000 [isNewEndDate] => 1567103400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1564425000 [lnews_end_date] => 1567103400 [date_created] => 1564477633 ) [19] => stdClass Object ( [title_en] => Math -6 (Punjabi) [title_pb] => Math -6 (Punjabi) [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Ganit-6(Punjabi).pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1564425000 [isNewEndDate] => 1567103400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1564425000 [lnews_end_date] => 1567103400 [date_created] => 1564477224 ) [20] => stdClass Object ( [title_en] => Vigyan-6 (Punjabi) [title_pb] => Vigyan-6 (Punjabi) [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Vigyan-6(Punjabi).pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1564425000 [isNewEndDate] => 1567103400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1564425000 [lnews_end_date] => 1567103400 [date_created] => 1564476564 ) [21] => stdClass Object ( [title_en] => Regarding Vidyak Mukable Dates for Year 2019-20 [title_pb] => ਸਹਿ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/vidyakmukabledates-2019-30-07-987.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1564338600 [isNewEndDate] => 1567017000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1564338600 [lnews_end_date] => 1567017000 [date_created] => 1564428500 ) [22] => stdClass Object ( [title_en] => Math Model Test Paper [title_pb] => Math Model Test ਪੇਪਰ [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/math-7-2019-29-07-323.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1564338600 [isNewEndDate] => 1564338600 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1564338600 [lnews_end_date] => 1567017000 [date_created] => 1564382132 ) [23] => stdClass Object ( [title_en] => Math Model Test Paper [title_pb] => Math Model Test ਪੇਪਰ [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Math-6-2019-29-07-259.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1564338600 [isNewEndDate] => 1567103400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1564338600 [lnews_end_date] => 1567103400 [date_created] => 1564381598 ) [24] => stdClass Object ( [title_en] => Revaluation Matriculation /Senior Secondary (10+2) Examination Result March 2019 [title_pb] => Revaluation Matriculation /Senior Secondary (10+2) Examination Result March 2019 [url] => http://punjab.indiaresults.com/pseb/default.aspx [is_new] => 1 [isNewDate] => 1564079400 [isNewEndDate] => 1596047400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1564079400 [lnews_end_date] => 1595701800 [date_created] => 1564172898 ) [25] => stdClass Object ( [title_en] => Date Extended for Online Registration/Continuation in the Ninth/Eleventh class for the Year/Session 2018-19 [title_pb] => ਸਾਲ/ਸੈਸ਼ਨ 2018-19 ਲਈ ਨੌਵੀਂ/ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ/ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ| [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/upload25-07-2019-2019-25-07-559.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1563993000 [isNewEndDate] => 1566671400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1563993000 [lnews_end_date] => 1566671400 [date_created] => 1564055108 ) [26] => stdClass Object ( [title_en] => Registration/Continuation Fee Schedule for Year 2019-20 [title_pb] => ਰਜਿਸ਼ਟ੍ਰੇਸ਼ਨ/ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਫੀਸ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸਾਲ 2019-20 [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/registrationandcontinuation-2019-24-07-595.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1563906600 [isNewEndDate] => 1566585000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1563906600 [lnews_end_date] => 1566585000 [date_created] => 1563968805 ) [27] => stdClass Object ( [title_en] => Instructions Regarding U.M.C. Cases [title_pb] => ਯੂ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਕੈਸਾਂ ਬਾਰੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/UMCinstruction-2019-19-07-39.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1563474600 [isNewEndDate] => 1566066600 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1563474600 [lnews_end_date] => 1566066600 [date_created] => 1563512187 ) [28] => stdClass Object ( [title_en] => Date Sheet for Matriculation and Senior Secondary Practical Supplementary Exam ( Including Open School ) August 2019q [title_pb] => ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਗਸਤ 2019 ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਸਮੇਤ ਓਪਨ ਸਕੂਲ) ਲਈ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/practicaldatesheet_001-2019-18-07-714.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1563388200 [isNewEndDate] => 1566066600 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1563388200 [lnews_end_date] => 1566066600 [date_created] => 1563458178 ) [29] => stdClass Object ( [title_en] => Press Note Regarding Date Sheet for Matriculation and Senior Secondary Practical Supplementary Exam ( Including Open School ) August 2019 [title_pb] => ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਗਸਤ 2019 ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਸਮੇਤ ਓਪਨ ਸਕੂਲ) ਲਈ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਸਬੰਧੀ| [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Pressnotepracticaldatesheet-2019-18-07-226.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1563388200 [isNewEndDate] => 1566066600 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1563388200 [lnews_end_date] => 1566066600 [date_created] => 1563458012 ) [30] => stdClass Object ( [title_en] => Rechecking Result Matriculation/Senior Secondary 2019 [title_pb] => Rechecking Result Matriculation/Senior Secondary 2019 [url] => http://registration2018.pseb.ac.in/Recheck/RecheckUpdateList [is_new] => 1 [isNewDate] => 1562869800 [isNewEndDate] => 1594492200 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1562869800 [lnews_end_date] => 1594492200 [date_created] => 1562916737 ) [31] => stdClass Object ( [title_en] => Provisional Merit List Matriculation Examination March 2019 [title_pb] => ਅੰਤਰਿਮ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਾਰਚ 2019 [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Merit_10th_Mar2019_010719-2019-02-07-243.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1562005800 [isNewEndDate] => 1567103400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1562005800 [lnews_end_date] => 1567103400 [date_created] => 1562074644 ) [32] => stdClass Object ( [title_en] => Punjabi Model Test Paper [title_pb] => Punjabi Model Test Paper [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Class-5_Punjabi-2019-27-05-92.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1558549800 [isNewEndDate] => 2031935400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1558549800 [lnews_end_date] => 2031935400 [date_created] => 1558614051 ) [33] => stdClass Object ( [title_en] => Punjabi Model Test Paper [title_pb] => Punjabi Model Test Paper [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Class-5Punjabi-2019-28-05-546.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1558549800 [isNewEndDate] => 2031935400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1558981800 [lnews_end_date] => 2031935400 [date_created] => 1558613962 ) [34] => stdClass Object ( [title_en] => Mathematics Model Test Paper [title_pb] => Mathematics Model Test Paper [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Maths5Th-2019-23-05-859.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1558549800 [isNewEndDate] => 2031935400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1558549800 [lnews_end_date] => 2031935400 [date_created] => 1558613555 ) [35] => stdClass Object ( [title_en] => English Model Test Paper [title_pb] => English Model Test Paper [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/English5th-2019-23-05-735.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1558549800 [isNewEndDate] => 2031935400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1558549800 [lnews_end_date] => 2031935400 [date_created] => 1558613451 ) [36] => stdClass Object ( [title_en] => Hindi Model Test Paper [title_pb] => Hindi Model Test Paper [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/5-Hindi-2019-23-05-300.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1558549800 [isNewEndDate] => 2031935400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1558549800 [lnews_end_date] => 2031935400 [date_created] => 1558613321 ) [37] => stdClass Object ( [title_en] => Structure of Question Papers and Model Test Papers for Class V & VIII - General Instructions [title_pb] => Structure of Question Papers and Model Test Papers for Class V & VIII - General Instructions [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Instructions-2019-23-05-415.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1558549800 [isNewEndDate] => 2031935400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1558549800 [lnews_end_date] => 2031935400 [date_created] => 1558606712 ) [38] => stdClass Object ( [title_en] => Science Model Test Paper [title_pb] => Science Model Test Paper [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/8thScience-2019-23-05-535.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1558549800 [isNewEndDate] => 2031935400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1558549800 [lnews_end_date] => 2031935400 [date_created] => 1558606392 ) [39] => stdClass Object ( [title_en] => Hindi Model Test Paper [title_pb] => Hindi Model Test Paper [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/hindi-2019-23-05-491.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1558549800 [isNewEndDate] => 2031935400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1558549800 [lnews_end_date] => 2031935400 [date_created] => 1558605896 ) [40] => stdClass Object ( [title_en] => Social Studies Model Test Paper [title_pb] => Social Studies Model Test Paper [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Samplepaper8thSStjs-2019-23-05-639.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1558549800 [isNewEndDate] => 2031935400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1558549800 [lnews_end_date] => 2031935400 [date_created] => 1558605292 ) [41] => stdClass Object ( [title_en] => Punjabi Model Test Paper [title_pb] => Punjabi Model Test Paper [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Punjabi-2019-23-05-490.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1558549800 [isNewEndDate] => 2031935400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1558549800 [lnews_end_date] => 2031935400 [date_created] => 1558605063 ) [42] => stdClass Object ( [title_en] => Mathematics Model Test Paper [title_pb] => Mathematics Model Test Paper [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/Math-8P-2019-23-05-250.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1558549800 [isNewEndDate] => 2031935400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1558549800 [lnews_end_date] => 2031935400 [date_created] => 1558604941 ) [43] => stdClass Object ( [title_en] => English Model Test Paper [title_pb] => English Model Test Paper [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/FINALPAPERENGLISH8th-2019-23-05-108.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1558549800 [isNewEndDate] => 2031935400 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1558549800 [lnews_end_date] => 2031935400 [date_created] => 1558604797 ) [44] => stdClass Object ( [title_en] => Matriculation Examination Result March 2019 [title_pb] => Matriculation Examination Result March 2019 [url] => http://punjab-10th-result.indiaresults.com/pb/pseb/class-10th-exam-result-2019/query.htm [is_new] => 1 [isNewDate] => 1557426600 [isNewEndDate] => 1559241000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1557426600 [lnews_end_date] => 1767119400 [date_created] => 1557473374 ) [45] => stdClass Object ( [title_en] => Revised Senior Secondary Exam. Date Sheet March 2019 [title_pb] => ਸੋਧੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮਿਤੀ ਸ਼ੀਟ ਮਾਰਚ ੨੦੧੯ [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/DATESHEET-SEN-secondary-2019-08-03-735.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1547145000 [isNewEndDate] => 1553884200 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1547145000 [lnews_end_date] => 1575052200 [date_created] => 1547210026 ) [46] => stdClass Object ( [title_en] => Matriculation Examination Date Sheet March 2019 [title_pb] => ਮੈਟ੍ਰਿਕੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ ਸ਼ੀਟ ਮਾਰਚ 2019 [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/DATESHEET-10th-2019-08-03-935.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1547145000 [isNewEndDate] => 1553884200 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1547145000 [lnews_end_date] => 1575052200 [date_created] => 1547209677 ) [47] => stdClass Object ( [title_en] => Bogus Report March-2016/1 [title_pb] => Bogus Report March-2016/1 [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/bogus-report-30-03-2016-2016-30-03-756.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1459276200 [isNewEndDate] => 1462386600 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1459276200 [lnews_end_date] => 1581013800 [date_created] => 1459312158 ) [48] => stdClass Object ( [title_en] => Bogus Report March-2016 [title_pb] => Bogus Report March-2016 [url] => http://files-cdn.pseb.ac.in/pseb_files/bogusreportupdate-2016-02-03-718.pdf [is_new] => 1 [isNewDate] => 1456857000 [isNewEndDate] => 1457289000 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1456857000 [lnews_end_date] => 1581013800 [date_created] => 1456911294 ) [49] => stdClass Object ( [title_en] => Official Website of Vigilance Bureau (Toll Free No. 1800 1800 1000) [title_pb] => ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬੇਊਰੋ (ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ .1800 1800 1000 ) [url] => http://vigilancebureau.punjab.gov.in/ [is_new] => 1 [isNewDate] => 1360002600 [isNewEndDate] => 1577730600 [show_in_lnews] => 1 [lnews_start_date] => 1360002600 [lnews_end_date] => 1577730600 [date_created] => 1360089000 ) )

About Us

The Punjab School Education Board came into existence through a legislative enactment in November 1969 for the development and promotion of school education in the state of Punjab. In 1987, the Vidhan Sabha amended the Board’s Act to grant it autonomy. The scope of Board’s functions is very wide and covers almost every aspect/stage of school education. However, a brief account of functions, structure and activities of the Board is enumerated as below:

 

Web Accessibility for All Regional and Disabled Online Tool

All Rights Reserved at Punjab School Education Board, 1969 - 2019, This Website Belong to Punjab School Education Board, Punjab Total Visitor : Loading...

Last updated on: 17-08-2019

Exclusive Online Partner IndiaResults.com